Norway Salmon nigiri – Nigiri Cá Hồi Nauy

70.000 

🤫 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑎𝑢 đ𝑎̂̀𝑢 𝑠𝑢𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑎̆𝑛 𝑔𝑖̀? 𝑆𝑎𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑛𝑔𝑎𝑦 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 #Salmon #Nigiri?
Tươi ngon, tinh khiết, từng nắm cơm hình bầu dục đầy tinh tế khiến bạn chỉ muốn thưởng thức ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Translate »