AVOCADO & TUNA ROLL / Cơm cuộn Cá ngừ & bơ

70.000 

8 AVOCADO ROLL

8 Cơm cuộn bơ

Translate »